Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Kantor Wymiany Walut Bożena Doliwa

Definicje

Kantor Wymiany Walut Bożena Doliwa z siedzibą w Ełku (19-300-120) przy ul. ul.Piłsudskiego 19

Kantor.elk.pl – strona internetowa w domenie www. kantor.elk.pl dostępna bezpłatnie

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

Przetwarzanie danych osobowych – każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt. 2 RODO)

Informacje wstępne

Kantor Wymiany Walut Bożena Doliwa dostarcza bezpłatną informację o firmie.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje RODO. W związku z tym w niniejszej Polityce Prywatności wyjaśniono kwestie przetwarzania danych osobowych naszych użytkowników.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kantor Wymiany Walut Bożena Doliwa z siedzibą w Ełku (19-300-120) przy ul. ul.Piłsudskiego 19. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, napisz pod adres: bozena.doliwa@gmail.com

Których danych osobowych nigdy nie przetwarzamy?

Kantor Wymiany Walut Bożena Doliwa nie przetwarza żadnych danych związanych bezpośrednio z Twoją tożsamością. W przypadku strony kantor.elk.pl nigdy nie poprosimy Cię o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL itd.

Które dane osobowe są przez nas przetwarzane i w jakim celu?
Kantor Wymiany Walut Bożena Doliwa nie przetwarza wymienione niżej zwykłe dane osobowe w następujących celach:

adres e-mail – unikalny adres poczty elektronicznej wykorzystywany w celu rejestracji i zarządzania bezpłatnym kontem użytkownika; adres e-mail nie jest udostępniany co oznacza, że nigdy nie otrzymasz niechcianych wiadomości (tzw. SPAMu) z naszego powodu;

Podstawą prawną przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych we wskazanych celach jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Kantor Wymiany Walut Bożena Doliwa nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.
Kantor Wymiany Walut Bożena Doliwa dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Kantor Wymiany Walut Bożena Doliwa nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ("EOG").
Podstawą prawną tego udostępniania danych osobowych we wskazanych celach jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Pliki cookie
Kantor Wymiany Walut Bożena Doliwa dostarcza Ci bezpłatną informację o firmie . Strona zapisuje Twoje preferencje w pamięci lokalnej urządzenia w tzw. plikach cookie.
Twoje prawa odnośnie danych osobowych
Kantor Wymiany Walut Bożena Doliwa dokłada wszelkich starań, aby każdy użytkownik czuł się bezpieczny i chroniony podczas korzystania ze kantor.elk.pl .W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, napisz do nas pod adres bozena.doliwa@gmail.com . W odniesieniu do RODO, przysługują Ci następujące prawa:
Prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii
Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)
Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych
Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
Prawo wniesienia skargi do stosownego organu tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu 25.09.2018.
2005-2018 © kantor.elk.pl
Informacja o zaktualizowanej Polityce Prywatności
.

Kontaktul. Piłsudskiego 19 Tel. (87) 621 22 82
Plac Miejski 1 Tel. 503 446 050

19-300 Ełk

e-mail - bozena.doliwa@gmail.com

Zapraszam do naszych kantorów - Bożena Doliwa

Kursy są aktualizowane w godzinach pracy kantorów i mogą ulegać zmianom w zależności od sytuacji na rynkach finansowych.
Ze względu na dużą zmienność cen na rynkach finansowych - informacje o aktualnych kursach walut - prosimy o kontakt telefoniczny (087) 621 22 82, 503 446 050 - lub wizytę w Kantorze.
Najkorzystniejszy moment do negocjacji przypada pomiędzy godziną 10:00 a 16:00 .
Zapraszamy Państwa do korzystania z naszych usług wymiany wymiany walut, zachęcając do negocjacji cen bez względu na wartość transakcji!